Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Politeknik ayaklanmasının kırkıncı yıldönümü

 

Askeri cuntaya karşı öğrenci ve emekçilerin 1973 Kasımı’nda gerçekleştirdikleri ayaklanmanın kırkıncı yıldönümünü şerefine, Atina’da ve Yunanistan’ın diğer şehirlerinde kitlesel gösteriler düzenlendi.

Politeknik Üniversitesi’nin binasından başlayan muazzam yürüyüş, Atina’nın anayollarından geçerek ABD Büyükelçiliği’nde son buldu. Yürüyüşe katılan ve dün işçi sınıfının mücadelesi yolunda 95. yılını tamamlayan Yunan Komünist Gençliği (KNE) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri militan ve kitleseldi.

KKE Merkez Komitesi Siyasi Büro’nun Politeknik Direnişi’nin kırkıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında şunlar vurgulandı: “1973 Kasım’ında Politeknik Üniversitesi’nde halkın ve gençliğin kahramanca ayaklanması, tekellere ve AB’ye hizmet eden siyasi hat ve bunların siyasi partilerinin halka ve gençliğe getirdikleri adaletsizlik ve barbarlığa tahammül göstermeyenlerin yüreklerini ateşlemeye devam ediyor.

“Politeknik Direnişi, ABD askeri üsleri ve NATO karşıtı sloganları ile askeri diktatörlüğün Yunanistan’a dayatılmasının altında yatan güç ve sebepleri vurgularken halkın bu diktatörlüğe karşı başkaldırışının bir simgesidir.”

Açıklamada bunlara ek olarak şunlar ifade edildi: “1973’teki Politeknik Ayaklanması’ndan kırk yıl sonra, KKE, halkın ve gençliğin yoksulluk, baskı ve kriz zulmünden kurtulması için anti-kapitalist ve anti-tekelci bir siyasi çizgiye sahip kuvvetli bir halk hareketi inşa edilmesi amacıyla halkın ve gençliğin güçlü bir biçimde öne çıkması için mücadeleye devam ediyor. Halkın kurtuluşuna giden yol halkın güvenebileceği kuvvetli bir KKE ve komünistlerin halk mücadeleleri tarihi boyunca göstermiş oldukları fedakarlık, katkı ve öncü eylemleri ile inşa edilebilir

Bunlar, sistem tarafından pompalanan kaderciliğin hakkından gelmek, halk örgütlenmesini tahkim etmek ve muzaffer olmak için önkoşuldur. Bugün, sosyalizmin devrilişi nedeniyle ortaya çıkan zorluklara rağmen, sosyalizm her zamankinden daha gerekli ve günceldir. Bunun nedeni ise kapitalizmin asıl çelişkisi, yani bir tarafta serveti üreten milyonarca emekçi, diğer tarafta servete el koyan ve halkın ihtiyaçlarını, değerlerini ve yaşamlarını ezen tekeller ve kapitalist mülkiyetin varlığıdır. Sosyalizm, Yunan halkının ve gençliğinin yaşamakta olduğu krizlerin, savaşların ve barbarlığın yegane çözümdür.”

KKE ve KNE’nin Atina sokaklarında düzenlediği yürüyüşün videoları için bakınız:

http://www.youtube.com/watch?v=4BfoCj6wKpM&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=ESpCbd-zi0g 

http://www.youtube.com/watch?v=pgZS3REWVj8&feature=youtu.be

 

KKE’nin ve KNE’nin Atina’da ABD Büyükelçiliği’nin önünde yaptığı büyük gösteriden kesitler için bakınız:

http://www.youtube.com/watch?v=hiju_0eqtL4#t=16

http://www.youtube.com/watch?v=tNqJQVB0sYA&feature=youtu.be