Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Komünist Parti’ nin siyasi yayını ‘Boyun Eğme’, Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi, Yorgos Marinos ile bir röportaj gerçekleştirdi

Yayınlanan röportaj şöyle:

 

1-YKP Türkiye'deki son parlamento seçimlerinde KP'ye destek verdi. Çok yeni olarak KP üyelerine karşı açılan davaları protesto etmek için bir imza kampanyası düzenledi ve şimdi KP için önemli olan bir merkezi toplantıya destek vermek için geldiniz. Bu yakın ve kardeşçe dayanışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

YKP ile KP’nin ilişkisi, proleter enternasyonalizme dayanan tarihi bir derinliğe sahip ve çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. İki parti, işçi sınıflarının ve halklarının çıkarları, barbar kapitalist sistemin devrilmesi ve yeni sosyalist toplumun inşası için ortak mücadele içindedir. Özellikle Erdoğan, burjuva hükümeti ve burjuva sınıfı tarafından kovuşturmaya uğrayan yoldaşların olduğu bir dönemde geçiyorken Türkiye’deki tüm yoldaşlara, parti yöneticisi ve üyelerine, YKP’nin mücadelelerinin her aşamasında daima yanında olacağını ifade etmek istiyoruz. Bu dayanışmayı her türlü araç kullanarak sürdüreceğimizi temin ediyoruz. Emperyalistler arası ve güçlü kapitalist ülkelerinin rekabetlerinin giderek yoğunlaştığı bir bölgede yaşadığımızı vurgulayarak uluslararası dayanışma çerçevesindeki iki partinin ilişkileri daha da gelişecektir. Bölgemizde savaş ve iltica var. Bu nedenle savaşları doğuran esas nedenlere karşı, aynı anti-emperyalist eksende devam etmemiz büyük önem kazanıyor.

 

2-YKP ve KP arasındaki dayanışma gelecekte halklarımıza ne vaat ediyor?

 

Son yıllarda her iki halkın hakları büyük bir saldırı altındadır. Yunanistan ve Türkiye’ de işsizlik oranları çok yüksek, maaş ve emeklilik ücretleri çok düşük, sağlık, sosyal güvenlik ve eğitimde halklar büyük sorunlarla mücadele ediyor. Bu sorunları öncelikle ortaya çıkarmak ve sonra giderilmelerini talep eden bir yaklaşım göstermek her iki halkın yararına olacaktır. İki partinin arasındaki  ilişkilerinin gelişmesi bu mücadeleye katkı veriyor. Her iki ülkede çürümüş kapitalist sisteme ve onu yöneten iktidarlara karşı gelmenin gerekliliğini ortaya çıkarmak ve sosyalist bir toplumun inşasını hazırlayacak güçleri birleştirmek için çalışmamız gerekiyor.

 

3-YKP'nin diğer bölge KP'leri ile ilişkisi hangi düzeyde, bunun için neler yapıyorsunuz?

 

YKP, tarihsel olarak başka komünist partilerle kurduğu işbirliği sayesinde büyük bir tecrübe elde etmiştir. Sınıf mücadelesinin geçtiği sahalarda günlük yaşamın karmaşık sorunlarını ele alarak görüş ve fikir alışverişinde bulunuyor. YKP onlarca parti ile ilişki içinde ve bu ilişkiler, hayat gereği, her gün gözden geçiriliyor. Dolayısıyla sınıf mücadelesinin yükselmesine çalışmayan bazı partilerle yoğun ideolojik çatışmalar neticesinde ilişkilerimiz zayıflıyor. Öte yandan, KP ile olduğu gibi partimiz Avrupa’ da, yakın bölgemizde ve tüm dünyada kardeşçe bir ilişki geliştirdiği partiler olmuştur. Bu partilerle ideolojik, siyasi mücadelelerin her aşamasında, Uluslararası Komünist ve İşçi Partilerinin Toplantılarında, Uluslararası Komünist Dergisi (ICR) ve 29 ülkenin katıldığı Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin toplantıları çerçevesinde buluşmaya çalışıyoruz. Partimizin çok önemsediği bu konuda büyük sorumluluklar üstleniyoruz. Her partinin, tarihsel geçmişi araştırmasına; sosyalizmin yıkımına neden olan hataları saptamasına ve yeni stratejilerinin geliştirilmesine ağırlık vermesi gerektiğine inanıyoruz. Geriye baktığımız zaman ‘aşamacı’ stratejilerinin devrimci mücadeleyi yükseltmediğini görüyoruz. Komünist partileri güçlerini çoğaltacak stratejilere ihtiyaç duyuyor. Biz çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz ve gelecekte de güçlerimizi  bu yönde kullanmaya devam edeceğiz.

 

4-Dünya KP ve İşçi Partilerini bir araya getiren Solidnet'in ve 18.sine geldiğimiz dünya toplantılarının gerçekleştirilmesinde YKP'nin öncülük ettiğini biliyoruz. Bunun hikayesinden kısaca bahsedebilir misiniz?

 

Bu hikaye çok yönlü ele alınmalı. Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerdeki karşı-devrimlerden sonra komünist hareketinin durumu içler acısıydı. Bu koşullarda komünist partilerinin arasındaki bağların yeniden kurulması, yeni gelişmelerin tartışılmasına olanak açılması için YKP birçok inisiyatif aldı ve uluslararası toplantılarının temellerinin atılmasına öncü oldu. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantıları bilindiği gibi 90’lı yıllarda Atina’da başladı ve uzunca bir süre orada devam etti. Ardından, ortak bir görüşün oluşması ile, diğer ülke ve kıtalarda da gerçekleşmeye başladı. Biliyorsunuz, en sonuncusunun ev sahipliğini geçen yıl KP üstlendi. Bu toplantılar birçok temanın tartışılmasına alan açmış oluyor. Özellikle önümüzdeki kritik döneme ilişkin, komünist hareketinin yürüteceği stratejilere karar vermesinde yardımcı olabileceğine düşünüyoruz. Aynı zamanda, partimiz bu toplantılarda NATO, emperyalist savaşlara, AB’ye karşı ya da işçi ve haklarının ve geri kazanılması için verilen eylem kararlarına ve komünist partilerinin işbirliği kurmasına önem veriyor. Önümüzdeki toplantı Vietnam’da gerçekleşecek ve seçilen tema üzerinde hazırlıklarımıza başlamış durumdayız. Amacımız, Yunanistan’ da elde ettiğimiz zengin tecrübeyi, partimizin ve PAME’nin öncüsü olduğu sınıf mücadelesini dünya komünist partileri ile paylaşmaktır.