Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Съобщениена Секретариатана „Европейската комунистическа инициатива“

Надеждата се намира вборбата на народите за събаря-нето на капиталистическото варварство!

Значително по интерес и важност съобщение издаде „Европейската комунистическа инициатива“ по повод на срещата на държавните глави на тъй наречения „европейски Юг“, която се организира от гръцкото правителство на 9и Септемри 2016г. в Атина.

В съобщението на Секретариата се подчертава стремежът на организаторите срещата тя да бъде използвана за да се засилят илюзиите и лъжливите очаквания на европейските народи от тъй наречения „Съюз на страните на Юга“, който ужким ще сложи „край на политиката на строгите икономии“ и призовава народите да засилят своята борба за събарянето на антинародната политика на Европейския Съюз и на самата капиталистическа система.

Следва цялото съобщение на Секретариата на „Европейската комунистическа инициатива“:

„На 9и Септември, по инициатива на „лявото“ гръцко правителство на СИРИЗА - АНЕЛ, което гласува, подписа и прилага нови и нови антинародни мерки и меморандуми, ще се проведе в Атина международна среща на държавните глави на средиземноморските страни – членки на ЕС, на тъй наречения „Съюз на страните на Юга“, с цел да бъде обсъденослучващото се в ЕС, проблемите с бежанците и емигрантите и прословутото „икономическо развитие“. Тази инициатива ще се състои само няколко дни след срещата на „старата“ и „новата“ социалдемокрация в Париж.

Тези две събития, но и други аналогични, имат като „общ знаменател“култивирането на напразни надежди сред народите, че капиталистическата система и реакционната междудържавна организация на европейския континент – Европейският Съюз могат да се подобрят и да се „очовечат“. Опитват се да убедят, че едно друго съотношение на силите на европейските „върхове“, в полза на страните от „Юг“ и против страните от „Севера“, или пък в полза на социалдемократите срещу ноелибералите, ще донесат за народите края на „политиката на строгите икономии“,тяхната „равностойност“,„солидарност“ и ще ги поведът към „развитие“ в ЕС.

Обаче народите в ЕС познават много добре, от десетилетя насам, че и ЕС, но и всякакъв вид буржоазни правителства (либерални или социалдемократически) са целенасочени единственно към поддръжката на печалбите на капитала, работят само за неговото обезпечаване, засилвайки антинародната си политика. „Развитието“ което те обещават не е било никога и не може да бъде „справедливо“. Ще се базира винаги върху руините на народните права и върху  засилването на експлоатацията на трудещите се.

Трудещите се установяват от своя личен опит, че именно антагонизмите между империалистическите центрове и между капиталистическите държави (между „Севера“ и „Юга“, между социалдемократите и либералите) задълбочават угрозата от империалистическите войни и интервенции, водят до нови трудности, гонения и изгнание за народите.

Народите обаче могат и трябва да осъзнаят, че механизми като ислямската дуржаваи нейната чудовищна дейност, механисмои които се финансират и подържат от САЩ - НАТО – ЕС и техните съюзници в региона на Близкия Изток, представляват предтекста за засилването на репресивни мерки от страна на ЕС и правителствата на страните - членки.

В последно време резултатът от великобританския референдум за излизане на страната от ЕС изкара на яве противоречията между различните империалистически центрове  относно бъдещето и перспективите на ЕС. Доминиращ въпрос в противоречията в рамките на еврозоната и на ЕС остава „рецептата“ на буржоазното управление, имайки от една страна финансовата стабилност и строгия контрол настраните – членки от  механизмите на ЕС иот другата страна ослабването на фискалното регулиране, за да се освободят държавни средства вподдръжка на монополите. Тези противоречия обаче са чужди за народните интереси, защото и в единия и в другия вариант са в ущърб на работническата класа и на бедните народни слоеве, защото така или иначе основната им предпоставка е засилването на антинародната политика.

Правителствата на старата, но и на новата социадемокрация в Европа исползват дезориентиращо лозунга„Нена политиката на строгите икономии“. Този лозунг няма нищо общо с ограничването или спирането на варварските антиработнически мерки, с облекчаването на живота на народа, има връзка само с подкрепата на бизнес групировки, с дотирането им с допълнителниикономически средства. Това се доказва и от факта, четези правителства, по същия начин както и либералните, налагат нови жестоки антиработнически мерки в Гърция, Франция, Италия, Португалия, Испания, Кипър, само и само за да усигорят финансирането на крупния капитал.

Колкото и срещи на върха да се проведат между държавните глави на страните на „Юга“, колкото и големи думи и речи да се изкажат за „рестартирането“ на ЕС, Европейският Съюз не може да стане сила приятелска за народите, само в по-лош за трудещите ще се превръща, така или иначе капитализмът не може да се очовечи.

Надеждата се намира само в борбата на народите за събарянето им!“

 

08.09.2016