Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Антикомунизмътна ЕС нямадамине!

 

 

Европарламентарната група на Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) осъжда антикомунистическите прояви, организирани от ЕС и словашкотопрезидентството на Съюза.Прояви които се провеждат в рамките на тъй наречения „Европейски ден на памет за жертвите на тоталитарните режими“, чрез както се опитват управляващите среди на ЕС да наложат през последните години датата 23 август. В тези изяви участват представители на Министерствата на правосъдието от страните–членки, различни „институти“ и неправителствени организации, които се субсидират много щедро от фондовете на Съюза и които имат за цел и мисия хвърлянето на кал и оклеветяването на социализма, а също така и пренаписването на историята.

Става ясно, че целта на това антикомунистическо стълпновение е манипулирането на съзнанието на работниците и на широките народни маси, най-вече на младите хора, използвайки оръжия като фалшифицирането на историята, оклеветяването на непознатите до социализма и изгубени днес постижения на трудещите се.Чрез неисторическото приравняване на фашизма с комунизма се стремят окончателно да оневинят не само фашистките изверги, но и самата система която ги ражда, а именно капиталистическата система.

Тазгодишните прояви на ЕС и на словашкото правителство, чрез добавяне на дискусии от рода„радикализация в Европа“ и други такива, се опитват още по-открито даобвинятборбите на трудещите се за социално освобождение, насочени са срещу комунистическатаидеологияи дейността на компартиите.Това се случва в редица страни-членки на ЕС, където комунистическите партии и политическата дейност на комуниститеса преследвани.

Правителството на СИРИЗА-АНЕЛ носи много тежка отговорност, защото със участието си в това реакционно стълпотворение узаконява антикомунизма, спомага за укрепването му като официална идеология на ЕС и оневинява фашизма. Всичко това става целенасочено, защото и в исторически аспект, но и днес това са предпоставки крайно нужни за да могат да бъдат приложени антинароднимерки и реакционна политика във всичките страни-членки на ЕС.

Народите имат памет, имат опит и от миналото, но и от съвременната антинародна, варварска политика на монополите, на ЕС и на буржоазните правителства на страните-членки. Те могат да се противопоставят и на антикомунистическите кампании, и на антинародната политика. Съюзени могат да отворят пътя към работническата и народната власт, пътя към своето благоденствие.

 

24.08.2016