Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИА НА КПГ ВЪВ ВИЕТНАМ НАЧЕЛО С ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК др. ДИМИТРИС КУЦУМБАС

 

Успешно завърши на 15 юли официалното посещение, което започна на 9 юли, в Социалистическа Република Виетнам на делегация на Комунистическата Партия на Гърция (КПГ), водена от Генералния Секретар на ЦК на партията Димитрис Куцумбас, по покана на Генералния Секретар на Централния комитет и ръководството на Комунистическата Партия на Виетнам (КПВ).

В делегацията учстваха още другарите Димитрис Арванитакис член на ПБ на ЦК, Янис Гйокас член на ЦК и депутат на Партията в Парламента и Гйоргос Елтахир член на редакционния комитет на вестник „Ризоспастис“, ежедневен орган на ЦК на партията.

По време на посещението се проведе в Ханой среща с Генералния Секретар на ЦК на КПВ др. Nguyen Phu Trong, на която стана взаимна обмяна на информация и бяха обсъдени въпроси, които занимават двете партии и народите от двете страни.

Другарите Д. Куцумбас и Nguyen Phu Trong подчертаха необходимостта от укрепване на взаимотношенията между двете партии и между двата народа, на всички нива, както на основата на историческите връзки, които съществуват между двете партии и народи, но и на базата на съвременните задачи и въпроси, които ги занимават. Историческите връзки между двата народа, имат корени от годините, когато гръцкият народ изрази своята солидарност към дългогодишната борба на виетнамския народ за освобождение, срещу империалистическа интервенция на САЩ. Особено внимание беше обърнато на 18-тата Международна Среща на комунистическите и работническите партии, която ще се проведе тази година през октомври месец в град Ханой.

Делегацията на КПГ се срещна също така и с председателя на Международния отдел на ЦК на КПВ др. Hoang Binh Quan, със заместник председателя на Виетнамския комитет за мир др. Nguyen Van Huynh, и посети седалището на Комисията по икономическите въпроси на ЦК на КПВ, където проведе среща с нейния заместник председател др, Nguyen Ngoc Bao и други членове на Комисията.

На срещата с другарите от Комисията по икономическите въпроси Д. Куцумбас подчерта, че различията между комунистическите партии по въпросите на стратегията и икономиката не трябва да поставят предпядствия в обмяната на мнения между партиите и постави някои въпроси - размисли за политика на „отваряне“ към пазарната икономика и частните инвестиции, към влизането на чужди капитали и пр., за това как в тези условия могат да бъдат защитени интересите на трудещите се. Поиска мнението на КПВ относно високите темпове на развитие на икономиката и попита защо другарите от Виетнам вярват, че високите темпове на развитие няма да бъдат последвани от един цикъл на криза.

На базата на цялостния досегашен опит от социалистическото строителство, той изказа своето безпокойство и подчерта, че силите на капиталистическата реставрация ще се опитат да повалят Комунистическата Партия на Виетнам, за да се отнеме нейната водеща роля и за да завземат властта в свои реце. Подчерта отрицателния опит на гръцкия народ, но и на останалите народи от страните в Европейския Съюз, от управлението на капиталистическата криза, независимо от това какъв вид правителство е на кормилото на буржоазното управление.

По време на своя престой в Ханой делегацията има също така срещи с представители на вестник „Нан Жан“ (Народ), с организацията на Комунистическата Младеж Хо Чи Мин, както и с посланника на Гърция там. По време на посещението си в град Хо Чи Мин, който е и най-големия град в страната с 13 милиона жители, делегацията се срещна със Секретаря на Градския Комитет на партията.

Делегацията посети мавзолея на историческия вожд на виетнамския народ Хо Чи Мин, където Д. Куцумбас положи венец. В град Хо Чи Мин (старото му име е Сайгон) членовете на делегацията посетиха различни местоположения, свързани с историята на града и с борбите на виентамския народ, както е местноста Cu Chi, където са станали редица решителни боеве на народната армия Виетконг с американския нашественник и с южновиетнамските въоръжени сили. В местноста Cu Chi делегацията посети историческите тунели, една уникална мрежа от подземни проходи с дължина 250км, на разстояние около 70км от град Хо Чи Мин, която създаде и исползва в борбата си виетнамският народ.

В края на своето посещение, делегацията на ЦК на КПГ посети центъра за рехабилитация и обучение на деца с увреждания. Димитрис Куцумбас отбеляза, че в Гърция от 250.000 деца с увреждания и обучителни трудности, които изискват специално образование и лечение, в този момент в публичните или частните структури участват максимално 20.000 деца.