Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ АнтиНАТОвска среща - изява във Варшава

 

Под лозунга „НАТО и Европейският Съюз са постоянна заплаха за народите. Изходът се намира в борбата за мир, за социални права, за социализъм“ се проведве на 8 юли в полската столица, Варшава мероприятие на Европейската Комунистическа Инициатива, по повод на Срещата на Високо Равнище на НАТО.

 

В срещата участвуваха 11 партии: Комунистическата Партия на Гърция, Партията на трудещите се в Ирландия, Комунистическата Партия на народите в Испания, Комунистическата Партия на Италия, Движението „Народна Съпротива“ в Молдавия, Комунистическата Партия на Норвегия, Работническата Партия на Унгария, Комунистическата Партия на Полша, Комунистическата Партия на Словакия, Шведската Комунистическа Партия и Комунистическата Партия на Турция.

 

От Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) участвува делегация начело с др. Георгиос Маринос, член на ПБ на ЦК на партията, който в своето изказване, между другото, подчерта следното:

 

„Комунистическата Партия на Гърция се бори ежедневно срещу НАТО и Европейския Съюз, срещу империалистическите войни и агресии. КПГ изисква Гърция да не се намесва по никакъв начин в тези опасни, империалистически планове, да се върнат веднага в страната военните сили на Гърция, които се намират по военни мисии в чужбина. В цялостност можем да кажем, че нашата борба ще стане по-резултатна, само тогава когато водещата роля на комунистите в цял свят успее да направи по-крепко и по-действенно работническото и народно движение, да стане по-ярка и по-чиста антимонополистическата и антикапиталистическа му ориентация и насоченост за отстраняване на причините, които пораждат войните, бедноста, безработицата и бежанците.

 

Развитието и тенденциите в последо време, изискват да се засили борбата на работническата класа, на водещата класа в обществото, в координация и сътрудничество с угнетените народни слоеве за събаряне на варварската капиталистическа система, за овладяването на народната власт, за изграждането на социализма, за освобождаването от оковите на НАТО и ЕС и за създаването на нови международни отношения, основани на взаимния интерес и общата изгода, за отстояване на интересите на хората.

 

Европейската комунистическа инициатива от първия ден на създаването си, има открит фронт на борба против НАТО и ЕС. В планирането на своята дейност включва нови инициативи и дейности, отдавайки значителна тежест на борбата за премахване на евроатлантическите военни бази от всяка една страна."

 

Представителите на Комунистическите партии и на Европейската комунистическа инициатива, в рамките на своето присъствие и на инициативите си срещу НАТО във Варшава, участваха в демонстрацията на 9и юли, в блока демонстранти от Световния Съвет на Мира.

 

11.07.2016